Sa oled siin

Euroopa juhised ja materjalid

04.04.2022
Euroopa Liidu juhendmaterjalid
 
Kõige värskemad Euroopa Liidu arvamused, juhendmaterjalid ja suunised ning avalikule konsulteerimisele esitatud juhendid leiab Euroopa Andmekaitsenõukogu veebiküljelt.
 
Värsked uudised andmetöötlusekspertidele Euroopa Andmekaitse Inspektori virtuaalraamatukogu (inglise keelne) 
Teadmiseks andmetöötlejatele, kelle tegevus on piiriülene Euroopa Liidu andmekaitseasutuste mõjuhinnangu nimekirjad (inglise keeles) 
 
Valik soovituslikke EL juhendid                                                                            Inglise keelsena

 

Suunised isikuandmete töötlemise kohta videojälgimisseadmetes (PDF) (eesti keeles) - vastu võetud 29.01.2020

Suunised isikuandmete töötlemise kohta isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti b alusel seoses andmesubjektidele internetipõhiste teenuste osutamisega (eesti keeles) - vastu võetud 8.10.2019

Suunised andmekaitseametnike kohta (791.87 KB, PDF) (eesti keeles) - vastu võetud 13.12.2016, kinnitatud 05.04.2017
Korduma kippuvad küsimused andmekaitseametnike kohta (629.3 KB, PDF) (eesti keeles) - vastu võetud 13.12.2016

Suunised andmete ülekandmise õiguse kohta (434.9 KB, PDF) (eesti keeles) - vastu võetud 13.12.2016, kinnitatud 05.04.2017
Korduma kippuvad küsimused andmete ülekandmise õiguse kohta  (203.45 KB, PDF)(eesti keeles) - vastu võetud 13.12.2016

Vastutava töötleja või volitatud töötleja juhtiva järelevalveasutuse kindlaksmääramise suunised  (515.73 KB, PDF)(eesti keeles) - vastu võetud 13.12.2016, kinnitatud 05.04.2017
Korduma kippuvad küsimused juhtiva järelevalveasutuse kohta (321.07 KB, PDF) (eesti keeles)  - vastu võetud 13.12.2016

Suunised, mis käsitlevad andmekaitsealast mõjuhinnangut ja selle kindlaksmääramist, kas isikuandmete töötlemise tulemusena „tekib tõenäoliselt suur oht“ vastavalt määrusele (EL) 2016/679 (1.14 MB, PDF) (eesti keeles) - vastu võetud 04.04.2017, kinnitatud 04.10.2017

Suunised määruse (EL) 2016/679 kohaste trahvide kohaldamise ja määramise kohta (540.54 KB, PDF) (eesti keeles) - vastu võetud 03.10.2017

Suunised automatiseeritud töötlusel põhinevate üksikotsuste tegemise ja profiilianalüüsi kohta (449.83 KB, PDF) (eesti keeles) - vastu võetud 6.02.2018

Suunised, mis käsitlevad isikuandmetega seotud rikkumistest teatamist määruse 2016/679 alusel (405.97 KB, PDF) (eesti keeles) vastu võetud 03.10.2017, kinnitatud 06.02.2018

Isikuandmete vahetamine ja kaitsmine globaliseerunud maailmas  (353.37 KB, PDF)(Euroopa Komisjoni teatis, eesti keeles, Brüssel, 10.1.2017)

Suunised määruse 2016/679 kohase läbipaistvuse kohta (477.49 KB, PDF) (eesti keeles) vastu võetud 29.11.2017, kinnitatud 11.04.2018

Suunised määruse (EL) 2016/679 kohase nõusoleku kohta  (531.01 KB, PDF) - (eesti keeles) vastu võetud 28.11.2017, kinnitatud 10.04.2018

Suunised 4/2018 isikuandmete kaitse üldmääruse (2016/679) artikli 43 kohase sertifitseerimisasutuste akrediteerimise kohta (151.09 KB, PDF) (eesti keeles), vastu võetud 4.12.2018

Euroopa Komisjoni juhenddokument 12.09.2018  "Vabad ja õiglased valimised"(eesti keeles) 

Euroopa andmekaitseõiguse käsiraamat 2014 (PDF) (PDF) (eesti keeles)

Euroopa andmekaitseõiguse käsiraamat (3.97 MB, PDF)2018 (3.97 MB, PDF) (eesti keeles)

 

Guidelines on Data Protection Officers (1.2 MB, PDF)

FAQ on Data Protection Officers (394.8 KB, PDF)

Guidelines on the right to data portability (449.79 KB, PDF)

FAQ on the right to data portability (145.39 KB, PDF)

Guidelines for identifying a controller or processor’s lead supervisory authority (460.78 KB, PDF)

FAQ on lead supervisory authority (261.55 KB, PDF)

Guidelines on Data Protection Impact Assessment (DPIA) and determining whether processing is “likely to result in a high risk” (1.09 MB, PDF)

Guidelines on the application and setting of administrative fines for the purposes of the Regulation 2016/679 (535.19 KB, PDF)

Guidelines on automated individual decision-making and profiling for the purposes of Regulation 2016/679 (1.02 MB, PDF)- vastu võetud 03.10.2017, kinnitatud 06.02.2018

Guidelines on Personal data breach notification under Regulation 2016/679 (1019.25 KB, PDF)- vastu võetud 03.10.2017, kinnitatud 06.02.2018

Guidelines on Article 49 of Regulation 2016/679 (732.66 KB, PDF) - vastuvõetud 25.05.2018

Guidelines on transparency under Regulation 2016/679 (1.12 MB, PDF) - vastu võetud 29.11.2017, kinnitatud 11.04.2018

Guidelines on Consent under Regulation (280.37 KB, PDF) 2016/679

Guidelines 1/2018 on certification and identifying certification criteria in accordance with Articles 42 and 43 of the Regulation 2016/679 (701.31 KB, PDF)- vastu võetud 25.05.2018

Euroopa andmekaitseõiguse käsiraamat Euroopa andmekaitseõiguse käsiraamat 2018 (PDF) (PDF) 

Guidelines 3/2019 on processing of personal data through video devices - version adopted after public consultation- vastu võetud 28.01.2020

  • Eurodac’i koordineeritud järelevalve grupp koos Euroopa Liidu Põhiõiguste Ametiga (FRA) on koostanud selgitava materjali ametiasutustele, kuidas sõrmejälgi võtta Eurodac’i jaoks. Juhend on leitav siit (994.12 KB, PDF). Täiendav info ameti veebis