Sa oled siin

Juurdepääsetavuse nõuete mitterakendamisest

30.07.2019
 
WCAG 2.1 juurdepääsetavuse nõudeid ei pea rakendama, kui see nõuab ebaproportsionaalselt suurt pingutust. Selle jaoks on vajalik teha eraldiseisev hindamine, milles peab arvestama järgnevaga:
 
Pingutus on ebamõistlikult suur, kui teabevaldaja suurust, ressurssi ja tüüpi ning veebilehe või mobiilirakenduse kasutamise sagedust ja kestust arvestades toob veebilehe või mobiilirakenduse ligipääsetavaks tegemine kaasa ebamõistlikud kulud. 
Meetmed, millega kaasneb ebaproportsionaalne koormus, on meetmed, mis paneksid asutusele/ettevõttele ülemäärase korraldusliku või rahalise koormuse või seaksid ohtu asutuse/ettevõtte suutlikkuse oma ülesandeid täita või oma ülesannete täitmiseks või teenuste osutamiseks vajalikku või sellega seotud teavet avaldada, võttes arvesse tõenäolist kasu või kahju, mis see kodanikele, eelkõige puudega inimestele võib kaasa tuua. 
 
Hindamisel, millises ulatuses ei ole nõudeid seetõttu võimalik täita, et nendega kaasneks ebaproportsionaalne koormus, tuleb arvesse võtta üksnes õigustatud põhjuseid.
 
Õigustatud põhjuseks ei tohiks olla see, et juurdepääsetavust ei peeta prioriteediks, et puudub aeg või puuduvad teadmised. Samuti ei tohiks olla õigustatud põhjuseid selleks, et mitte hankida või arendada tarkvarasüsteeme veebisaitide ja mobiilirakenduste sisu haldamiseks juurdepääsetaval viisil, kuna nõuetele vastavuse tagamiseks on olemas piisavad ja soovituslikud tehnilised võtted, mis tagavad, et need süsteemid vastavad direktiivis 2016/2102 sätestatud juurdepääsetavusnõuetele. 
 
Kuigi põhjendatud juhtudel võib asjaomasel asutusel/ettevõttel olla mõistlikkuse piires võimatu konkreetset sisu täielikult juurdepääsetavaks teha, peaks ta kõnealuse sisu tegema siiski nii juurdepääsetavaks kui võimalik ning tegema ülejäänud sisu täielikult juurdepääsetavaks. Kui hindamise tulemusena selgub, et seda erandit on võimalik kohaldada, siis peab asutus/ettevõte oma juurdepääsetavuse avalduses selgitama, milliseid juurdepääsetavusnõuete osi ei olnud võimalik järgida, ja pakub võimaluse korral juurdepääsetavaid alternatiive.
 
Ebaproportsionaalse suure pingutuse osas tutvuge avaliku teabe seaduse § 32 lg 1 punktiga 6 ning lõikega 4, lisaks ka direktiivi 2016/2102 põhjenduspunkti 39 ning artiklit 5.