Sa oled siin

Teabenõudja

13.09.2019

Teabenõudja on iga isik, kes esitab teabevaldajale teabenõude avaliku teabe seaduses sätestatud korras.

Teabenõudja saab pöörduda teabe valdaja poole kas suuliselt või kirjalikult. 

Kui teabenõudja küsib infot, milles on juurdepääsupiiranguga isikuandmed, peab ta olema valmis teabevaldajale oma isikut tuvastama.

Üldjuhul ei pea teabenõudja põhjendama miks ta mingit teavet soovib ega ka teabenõuet allkirjastama. Välja arvatud juhul, kui ta soovib kas enda või teise isiku piiranguga andmeid.

Vaadake, kuidas esitada teabenõuet

Millist infot antakse teabenõudjale?

Teabenõudega saab asutuselt nõuda konkreetset dokumenti, mis on olemas. Juhul, kui teabenõude täitmiseks tuleb teavet täiendavalt koguda ja analüüsida ning selle alusel on vaja uus teave dokumenteerida, siis on see pöördumine selgitustaotlus, millele vastatakse märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduses ettenähtud korras.