Sa oled siin

Teabe avaldamise kohustusest

19.09.2019

Teabevaldaja on kohustatud tagama juurdepääsu enda valduses olevale avalikule teabele.  

Avalikule teabele saab juurdepääsu tagada peamiselt kolmel viisil.

  1. Teabenõudja esitab teabevaldajale teabenõude.
  2. Digitaaldokumentide „klõpsatav“ otseligipääs võrgupõhise dokumendiregistri kaudu.
  3. Teabevaldaja avalikustab ise info oma võrgulehel, Eesti teabeväravas või avaandmete portaalis. Selliseks teabeks võib olla avalikku huvi pakkuvad sündmused või faktid, erakorralisi asjaolusid sisaldav info, näiteks oht elule, tervisele, varale, keskkonnale.

 

Loetelu teabest, mille teabevaldajad on kohustatud oma veebilehel avalikustama tuleb avaliku teabe seadusest (AvTS § 28)

Peale seadusest tuleneva on teabevaldajatel võimalus oma veebilehel avalikustada ka muud teavet, mida peetakse vajalikuks avalikustada. 

Kui avalik teave ei ole asutuse veebiküljel, on õigus saada infot teabenõude korras. Mida rohkem ja paremini on teave avalikustatud, seda vähem on vaja tegeleda teabenõuete täitmisega.

Lugege siit Teabenõude esitamisest
 
 
Lugege lisaks

Mis on avalik teave?