Sa oled siin

Avaliku teabe nõukogu

14.02.2020
2017. aasta suvel jõustunud teenuste korraldamise ja teabehalduse aluste määrus paneb Andmekaitse Inspektsioonile kohustuse koordineerida asutusteülest teenuste arengut teabele juurdepääsu ja teabe kaitse korraldamisel. Määruse kohaselt on Andmekaitse Inspektsiooni roll koordineerijana kavandada arengu põhisuunad ja arengut toetavaid tegevusi ning anda asutustele juhiseid ja soovitusi. Samuti on inspektsiooni ülesanne jälgida kavandatud tegevuste elluviimist ja antud juhiste rakendamist ning korraldada teavitustööd.
 
Nende ülesannete täitmiseks näeb määrus ette nõukogu moodustamise inspektsiooni juurde. Nõukogu toetab Andmekaitse Inspektsiooni tegevust teabele juurdepääsu ja teabe kaitse koordineerimisel riigiasutustes. Nõukogusse kuuluvad ministeeriumide ja Riigi Infosüsteemi Ameti esindajad.
 
Avaliku teabe nõukogu koosolekute materjalid
 

Nõukogu kohtumine 15.11.2017

 

 

Nõukogu kohtumine 09.01.2018

 

Nõukogu kohtumine 28.02.2018

Nõukogu kohtumine 09.05.2018

Nõukogu kohtumine 04.12.2018

 

 

Nõukogu kohtumine 07.05.2019

 

 

 

Nõukogu kohtumine 21.02.2020

Koosoleku kokkuvõte (343.27 KB, PDF)

Ettekande slaidid:Ettevalmistusest andekaitsereformiks valitsusasutustes (516.01 KB, PDF)
Ettekande slaidid:Millega tuleb arvestada teenuste korraldamisel ja teabehalduses? (253.76 KB, PDF)

 

Koosoleku kokkuvõte (229.11 KB, PDF)

Ettekande slaidid: Andmekaitsealase mõjuhinnangu olemus (684.87 KB, PDF)

Koosoleku kokkuvõte (128.42 KB, PDF)

Koosoleku kokkuvõte (227.32 KB, PDF)

Koosoleku kokkuvõte (357.66 KB, PDF)

Ettekande slaidid:Eesti andmehalduse juhtimise tegevuskava (373.48 KB, PDF)
Ettekande slaidid:Andmehalduse ülevaade avaliku teabe nõukogule  (1.99 MB, PDF)

 

Koosoleku kokkuvõte (502.77 KB, PDF)

Ettekande slaidid: teadusuuringute ja poliitikakujundamise uuringute lubade taotlemine (671.06 KB, PDF)

Ettekande slaidid: Juurdepääs infole peab olema kõigile kättesaadav (5.75 MB, PDF)

Kokkuvõte: Juurdepääsetavusest veebilehtedele ja mobiilirakendustele (416.76 KB, PDF)

Koosoleku kokkuvõte (570.4 KB, PDF)

Ettekande slaidid: Avaandmetest- mis ootab ees?

Ettekande slaidid: Kaamera ja isikuandmete kaitse üldmäärus (1.25 MB, PPTX)