Viisainfosüsteem

PrintPDF Jaga

Viisainfosüsteem ('VIS') on liikmesriikide vaheline viisaandmete vahetamise süsteem, mis on vastu võetud 8. juuni 2004 Nõukogu otsusega 2004/512/EÜ, mida täiendab 9. juuli 2008 määrus (EÜ) nr 767/2008 ('VIS määrus') ja Nõukogu otsus 2008/633/JSK. Süsteem on olnud käibel alates oktoobrist 2011.

Vastavalt VIS määruse 2. artiklis sätestatule on VIS-i eesmärk hõlbustada viisa taotlemise korda, vältida viisadega äritsemist ja kelmust, lihtsustada nii piiri- kui isikutuvastuse kontrolle liikmesriikide territooriumil ja aidata kaasa mis tahes liikmesriigi sisejulgeolekut ähvardavate ohtude ärahoidmisele. Sel eesmärgil on VIS-il olemas kõigi lühiajaliste Schengeni viisade andmete keskhoidla.

Igaühel on õigus teada, missugused nende andmed on viisainfosüsteemi lisatud. Samuti on igaühel õigus nõuda ebaõigete andmete parandamist või kustutamist.

Juhul kui soovite saada teada, millised teid puudutavad andmed on viisainfosüsteemi lisatud, saatke palun vastav taotlus Siseministeeriumile, Välisministeeriumile või Andmekaitse Inspektsioonile. Palun võtke samade institutsioonidega ühendust ka siis, kui soovite mis tahes teid puudutavate ebaõigete andmete parandamist või kustutamist.

Teil on õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või halduskohtule, kui teie taotlust ei rahuldata. Asja menetlemine Andmekaitse Inspektsioonis on tasuta.

Taotleja peab saatma allkirjastatud taotluse, kus on olemas taotleja nimi, tema sünniaeg ja kodakondsus. Samuti tuleb lisada isikut tõendava dokumendi koopia.

Taotluses peab olema märgitud järgmine teave:

  1. asutus, kes kandis sisse isikut puudutavad andmed;
  2. kõik, mis puudutab kõnealuseid andmeid (andmete liik, teave selle kohta, kus ja kuidas sai nende omanik teada oma andmetest viisainfosüsteemis jne);
  3. andmed, mida isik soovib lasta kustutada või parandada (juhul kui see on taotluse esitamise eesmärk).

Vaadake ka näidistaotlusi:


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner