Euroopa andmekaitseasutuste töörühm

PrintPDF Jaga

Töörühm on loodud Direktiiv 95/46/EÜ artikli 29, üksikisiku kaitse kohta seoses isikuandmete töötlemisega, alusel. Töörühma liikmeteks on Euroopa Liidu liikmesriikide andmekaitse asutused, samuti võtavad kohtumistest osa mitte-liikmesriikide andmekaitse asutuste esindajad (Norra, Island ning Euroopa andmekaitseinspektor). 

Töörühma peamisteks ülesanneteks on:

  • liikmesriikide tasandilt andmekaitsealase ekspertarvamuse esitamine Euroopa Komisjonile;
  • edendada läbi andmekaitse asutuste koostöö Direktiivi üldiste nõuete rakendamist liikmesriikides;
  • nõustada Komisjoni inimõiguste ja vabaduste osas, mida hõlmab andmekaitse;
  • andmekaitse soovituste avaldamine laiemale üldsusele.

Töörühma koduleht.

Töörühma varasemad arvamused leiab siit.

Töörühma koostatud juhendmaterjalid ELi isikuandmete kaitse üldmäärusega seoses leiab siit. 


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner