Vaie inspektsiooni tegevuse peale

PrintPDF Jaga

Vaie on eriliiki kaebus. Esitage inspektsioonile vaie, kui soovite, et me vaataksime üle omaenda otsuse või tegevuse, mis puudutab Teie õigusi. Vaie tuleb esitada 30 päeva jooksul vaidlustatavast otsusest või tegevusest teada saamisest. Vaiet ei saa esitada, kui olete samas asjas kohtusse pöördunud.

Vaide näidisvormi saab alla laadida siit.

Kui soovite esitada vaiet teise asutuse peale, kes keeldus täitmast Teie teabenõuet või ei täitnud seda nõuetekohaselt, siis esitage sekkumistaotlus. Seda saate esitada siis, kui see asutus on teabevaldaja avaliku teabe seaduse mõttes.

Vaie lahendatakse 10 päeva jooksul. Seda tähtaega võib pikendada 30 päeva võrra. Täpsemad nõuded vaidele leiate haldusmenetluse seaduse 5. peatükist.

Kui rikutakse mitte Teie, vaid kellegi teise õigusi, siis esitage selle kohta sekkumistaotlus. Sekkumistaotlusega saate ka meile teada anda, kui mõni asutus ei avalda internetis teavet, mida ta avaliku teabe seaduse kohaselt peab avaldama. Sama taotluse saate ka siis esitada, kui rikutakse Teie õigusi, mis tulenevad isikuandmete kaitse seadusest.


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner