Rikkumisteate edastamine

PrintPDF Jaga

Isikuandmetega seotud rikkumisest tuleb teavitada andmetöötlejal

Isikuandmete kaitse üldmääruse (EL) 2016/679 art 33 kohaselt on kõigil isikuandmete vastutavatel töötlejatel kohustus isikuandmete turvanõuete rikkumisest teada anda järelevalveasutusele. Seda juhul, kui rikkumise tagajärjeks võib olla oht füüsilise isiku õigustele ja vabadustele. Eestis tuleb sellisest rikkumisest teada anda Andmekaitse Inspektsioonile. Vastav teatis tuleb esitada hiljemalt 72 tundi pärast isikuandmetega seotud rikkumisest teada saamist.

Teatise vormi saab alla laadida siit

Kui kogu teatises nõutav teave ei ole kättesaadav ning tarvilik on isikuandmetega seotud rikkumise täiendav uurimine, on isikuandmete töötlejal lubatud Andmekaitse Inspektsioonile lisaks esialgsele teatisele saata põhjendamatu viivituseta lisateavet (täites teatise vormi täiendavate andmetega).

Isikuandmetega seotud rikkumise teatis tuleb edastada aadressile info@aki.ee.

Andmekaitse Inspektsioon jätab andmetöötleja pädevusse otsustada, kas teatis edastatakse krüpteeritult või mitte. Krüpteerimise korral tuleb kasutada DigiDoc3 krüptot. Kuidas teatis krüpteerida, vaata siit.

Juhime tähelepanu, et kui osutate küberturvalisuse seaduse §-s 3 loetletud teenust, olete digitaalse teenuse osutaja küberturvalisuse seaduse § 4 tähenduses, sideettevõtja elektroonilise side seaduse mõttes või usaldusteenuse osutaja e-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seaduse mõttes, võib teil olla rikkumist põhjustanud küberintsidendist teavitamise kohustus ka Riigi Infosüsteemi Ameti küberintsidentide käsitlemise osakonnale CERT-EE.

 


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner