Isikuandmetega seotud rikkumisest teatamine

PrintPDF Jaga

Euroopa Komisjoni määruse (EL) 611/2013   kohaselt  on  üldkasutatava elektroonilise sideteenuse osutajal isikuandmetega seotud rikkumiste suhtes teatamise kohustus. Eestis tuleb sellisest rikkumisest teada anda Andmekaitse Inspektsioonile. Vastav teatis  tuleb esitada hiljemalt 24 tundi pärast isikuandmetega seotud rikkumise tuvastamist.

Teatise vormi saab alla laadida siit.

Kui kogu teatises sätestatud teave ei ole kättesaadav ning nõutav on isikuandmetega seotud rikkumise täiendav uurimine, on teenuseosutajal lubatud Andmekaitse Inspektsioonile esitada esialgne informatsioon (teatise punktid 1-8) hiljemalt 24 tunni jooksul alates isikuandmetega seotud rikkumise tuvastamisest. Teenuseosutaja saadab täiendava informatsiooni (teatise punktid 9-17) nii ruttu kui võimalik ning hiljemalt kolme päeva jooksul pärast esialgset teatist.

Isikuandmetega seotud rikkumise teatis tuleb edastada aadressile info@aki.ee.

Andmekaitse Inspektsioon jätab teenuseosutaja pädevusse otsustada, kas teatis edastatakse krüpteeritult või mitte. Krüpteerimise korral tuleb kasutada DigiDoc3 krüptot. Kuidas teatis krüpteerida, vaata siit.


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner