Teiega seotud digitaalse teabe kopeerimine ja erahuvides kasutamine

Osa Teiega seotud teabest on digitaalkujul. Meie võrgulehel avaldatud dokumendiregistris ning menetlusteabes on eraisikute nimed nähtavad initsiaalidena. Inspektsioon kogub teavet seadusega asutusele pandud ülesannete täitmiseks. Meie käes olevale infole kohaldub avaliku teabe seadus. See seadus näeb ette, et võrgulehel ja avalikes andmekogudes olevat juurdepääsupiiranguta teavet võib igaüks taaskasutada oma ärilistes või muudes erahuvides. Taaskasutamiseks saab teavet masinloetavana alla laadida ning segada kokku mujalt kogutud teabega.

Inspektsioon on otsustanud inimeste eraelu puutumatuse kaitseks MITTE avaldada avaandmetena taaskasutamiseks:

  1. dokumendihaldussüsteemis olevat teavet;
  2. Ettevõtjaportaalis avaldatud määratud andmekaitsespetsialistide andmeid.

Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner