Määratud andmekaitsespetsialisti isikuandmetest

PrintPDF Jaga

Määratud andmekaitsespetsialistist saab teatada Ettevõtjaportaalis. Teie kohta küsitakse ees- ja perenime, isikukoodi ning tööalaseid kontaktandmeid. Ettevõtjaportaalis avalikustame pelgalt kehtiva andmekaitsespetsialisti ees- ja perenime ning kontaktandmed. Kehtetuid kandeid säilitame arhiivis 5 aastat.

Eraelu mõiste alt ei jää täiesti välja tööalane tegevus. Seetõttu me ei avalda määratud andmekaitsespetsialistide andmeid avaandmetena taaskasutamiseks.


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner