Õigus tutvuda enda andmetega

Teil on õigus tutvuda andmetega, mida me Teie kohta oleme kogunud. Selleks soovitame esitada teabenõue. Teie kohta käivad andmed väljastame vastavalt Teie soovile kas paberil või elektrooniliselt. 1. jaanuaril 2008 jõustunud isikuandmete kaitse seaduse kehtivuse ajal väljastame nõutavaid isikuandmeid või põhjendame andmete väljastamise keeldumist avalduse saamise päevale järgneva viie tööpäeva jooksul.

Me keeldume Teie tutvumissoovi täitmast üksnes siis, kui see võib:

  1. kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi;
  2. kahjustada riiklikku julgeolekut;
  3. takistada või kahjustada süüteo tõkestamist, avastamist, menetlemist või karistuste täideviimist.

Teil on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist.

Kui meil ei ole Teie isikuandmete kasutamiseks (enam) seaduslikku alust, võite nõuda nende kasutamise piiramist või kustutamist.

Kõigis küsimustes, mis on seotud Teie isikuandmete töötlemisega inspektsioonis, saate vastuse meie andmekaitsespetsialistilt. Palume kirjutada aadressil andmekaitsespetsialist@aki.ee.

Teil on õigus esitada meie otsuste ja tegevuse peale vastuväiteid vaidena või pöörduda halduskohtusse.


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner