Millist otseturustust saab teha õigustatud huvi alusel?

PrintPDF Jaga

Levimas on ekslik arusaam, et alates isikuandmete kaitse üldmääruse (IKÜM) jõustumisest 25. mail 2018 oleks nagu lubatud saata reklaami, kui reklaami saatjal on õigustatud huvi.

ABC e-otseturundajale

  • E-otseturustusele (e-post, SMS) kohalduvad erinormidena e-privaatsusdirektiivi (art. 13) ja elektroonilise side seaduse (ESS § 1031) nõuded.
  • Elektrooniliste kontaktandmete kasutamine otseturustuseks on lubatud kas inimese eelneval nõusolekul või varasema kliendisuhte olemasolul samalaadsete kaupade/teenuste pakkumisel. Vaikimist või tegevusetust nõusolekuks ei loeta.
  • Inimesel peab olema alati lihtne võimalus otseturustussõnumitest loobuda.
  • Juriidilise isiku elektrooniliste kontaktandmete kasutamine otseturustuseks on lubatud juhul, kui tal on lihtsalt võimalik otseturustussõnumitest loobuda.

ABC muudes kanalites otseturundajale

  • Mõistlik on tugineda reklaami saaja eelnevale nõusolekule.
  • Õigustatud huvi ei saa reklaami saatmisel olla püsiv ärimudel, vaid igakordne kaalumine. Iga püsiv skeem peab toetuma kindlale reeglistikule.
  • Õigustatud huvile viidates reklaami saatmisel tuleb inimesele seda põhjendada (IKÜM art 13 ja 14).
  • Inimene saab alati keelata mistahes alusel toimuva otseturunduse (IKÜM art 21 lg 3).

 

 


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner