Milline peab otseturustuseks antav nõusolek olema?

PrintPDF Jaga

Et reklaampostitusi saata, peab inimesele andma võimaluse vabatahtliku nõusoleku esitamiseks ja nõusoleku andmise üle otsustamiseks. Nõusoleku andmist või mitteandmist peab vastaja saama vabalt valida. Kui sellist valikut ei saa teha (näiteks tehes ristikese JAH/EI-lahtrisse), siis ei ole tegu teadliku ja vaba tahteavaldusega. Nn külgepoogitud nõusolek on kehtetu. Inimese nõusolek, millega ta lubab oma kontaktandmete kasutamise otseturustuseks, peab olema antud juba enne esimese kommertsteadaande saatmist. Seega ei ole korrektne ka selline käitumine, kus ettevõte saadab ilma inimese eelneva nõusolekuta talle e-kirja, kus nõusolekut edaspidiseks kommertsteadaannete saatmiseks küsitakse. Nõusoleku küsimine ei või toimuda otseturustusliku teate saatmisega. Nõusolek peab olema antud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Vt täpsemalt ka juhist elektrooniliste kontaktandmete kasutamise kohta http://www.aki.ee/et/juhised.


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner