Mille alusel toimub isikuandmete töötlemine renditööjõudu kasutades?

PrintPDF Jaga

Paljud firmad kasutavad hooajaliselt ja suuremate projektide puhul renditöötajaid. Kasutajaettevõte (ettevõte kes kasutab renditööjõudu) ja tööandja (ettevõte kes oma töötajaid rendib) vahel on sõlmitud leping ning renditöötaja asub tööle kasutajaettevõttes.

Kasutajaettevõte töötleb renditöötaja andmeid isikuandmete kaitse seaduse § 14 lg 1 punkti 4 alusel, lepingu täitmiseks või lepingu täitmise tagamiseks ja on renditöötaja isikuandmete vastutav töötleja. Kasutajaettevõte on renditöötaja isikuandmete vastutav töötleja ettevõtte alluvuses töötamise aja, kuid ainult juhul kui ettevõte reaalselt renditöötaja isikuandmeid töötleb.  Isikuandmete töötlemise alus ja kasutajaettevõtte vastutavaks töötlejaks olemine tuleneb kahe lepingu koosmõjust (kasutajaettevõtja ja tööandja ning tööandja ja renditöötaja vahelistest lepingutest).

Tööandja (ettevõte kes oma töötajaid rendib) ja renditöötaja vahel on sõlmitud tööleping ning isikuandmete töötlemise alus on samuti lepingu täitmine või lepingu täitmise tagamine. Nii kaua kuni kehtib tööleping on ka tööandja renditöötaja isikuandmete vastutav töötleja. Vajalike isikuandmete esitamine Maksuametile ja Haigekassale on tööandja kohustus, mitte kasutajaettevõtte.


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner