Miks ma pean ristsõna vastustega koos saatma oma pangakonto numbri ja isikukoodi?

PrintPDF Jaga

Isiku pangakonto numbrit on vaja rahaliste auhindade väljamaksmiseks, et võidu korral saaks auhinna välja maksta kohe. Arveldusarve numbrit ei ole otstarbekas turvalisuse kaalutlustel küsida telefoni teel ja järelepärimine kirja teel võtaks aega. Samuti ei pruugi telefoni teel edastatud kontonumber (samuti ka isikukoodi) jõuda korrektselt küsijani.

Isikukoodi on aga vajalik teada isikusamasuse tuvastamiseks. Ristsõnade väljaandjad on väga erinevad ja neil on erineva väärtusega auhinnad (sh suurema väärtusega peaauhind) ja sageli saab võidu kätte kontorist.

Juhul, kui võidu väljaandmisel tekib kaheldavus isikusamasuse suhtes või esineb kattuvus nimedes, on kupongil olev isikukood ja võidule järele tulnud inimese poolt esitatav dokument ainus turvaline võimalus isikusamasuse kontrolliks.

Lisaks maksustatakse vastavalt Tulumaksuseadusele võidud ja auhinnad tulumaksuga. Ettevõtted esitavad Maksu- ja Tolliametile aruandluse auhindade väljastamise kohta. Nimetatud aruandluses peab olema kajastatud võitja isikukood.

Ristsõnade ettevõtted töötlevad isikuandmeid isiku nõusoleku põhimõttel. Isik annab ristsõna vastuse edastamisega nõusoleku isikuandmeid koguda ja töödelda. Vastuste saatmine on vabatahtlik.

Ristsõnade ettevõtted avaldavad soovi, et vastused ja andmed saadetaks lahtisel postkaardil. Andmekaitse Inspektsioon on seisukohal, et lahtisel kaardil andmete edastus ei ole turvaline ja soovitab andmete saatmiseks kasutada suletud ümbrikut.


 
 


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner