Mida võib inimene oma andmete osas nõuda?

PrintPDF Jaga

Igaühel, hoolimata kodakondsusest, on õigus saada teada, mida on tema kohta Schengeni infosüsteemi sisestatud.
Lisaks on tal õigus nõuda ebaõigete andmete parandamist või kustutamist. Selleks peab ta pöörduma andmekaitseasutuse poole tema enda valitud sihtriigis. Andmetele ligipääs võimaldatakse vastavalt valitud riigi seadusele.

Inimesele väljastatakse tema kohta käivad andmed, kui see ei ole seadusega keelatud. Andmete väljastamisest keeldumist peab kirjalikult põhjendama.

Igaüks, kellel on küsimusi andmetest teada saamise, nende parandamise või kustutamise kohta, võib pöörduda mistahes Schengeni lepperiigi asjassepuutuva asutuse poole.


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner