Mida peab kirjutama taotlusesse?

PrintPDF Jaga

Taotleja peab saatma allkirjastatud avalduse, kuhu on märgitud nimi, sünnikuupäev, kodakondsus ja lisatud isikut tõendava dokumendi koopia.

Avalduses tuleb märkida:
1. asutus, kes on isiku kohta käivad andmed SIS-i sisestanud;
2. kõnealuste andmete kohta kõik asjakohane
(andmete liik, info selle kohta, kus ja kuidas andmete omanik andmetest SIS-is teada sai);
3. milliste andmete kustutamist või parandamist taotletakse (kui see on taotluse sisu).

NB! Vaata ka taotluse näidisvormi


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner