Mida ja kui palju tohib tööandja minu kohta küsida?

PrintPDF Jaga

Töösuhetes kehtib kuldne reegel: tööandja küsib isikuandmeid nii vähe kui võimalik ja vajalik, õiguslik alus on ennekõike kas seadus või töökorraldusreeglid, mis on lepingulise suhte osa.

Kui tööandjal on vaja töötaja kohta saada isiklikke andmeid, mille töötlemiseks puudub muu õiguslik alus, on lisavõimaluseks nõusolek, kuid see peab olema vabatahtlik ja kasutusel vaid erandjuhtudel.

Nõusoleku peab tööandja küsima nende toimingute jaoks tema isiklike andmetega, mida ei ole töökorraldusreeglites ja mis ei tulene seadusest. Nõusoleku andmine või mitte andmine ei tohiks kaasa tuua kahjulikke tagajärgi. Seda seetõttu, et tööandja ja töötaja on ebavõrdses olukorras ja kui nõusoleku andmine toob kaasa töötaja jaoks ainult negatiivse tagajärje, siis seda vabatahtlikuks lugeda ei saa.

Isikuandmete kaitse üldmäärusega käsitletakse erasektoris lisa õigusliku alusena õigustatud huvi. Töösuhetes on mõistlik vältida õigustatud huvi alusel isikuandmete töötlemist, sest tööandja ei tohiks seada töötajat halvemasse olukorda. Töösuhetes toimuvas andmetöötluses kehtivad põhimõtetena läbipaistvus, minimaalsus, lugupidamine ja ausus. 

 


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner