Rämpspostitajate nimekiri

PrintPDF Jaga
Nimekirja kantakse need, kes on vähemalt 3 korda rikkunud elektroonilise side seaduse (ESS) § 1031.

Rikkujad kustutatakse nimekirjast viimase sellekohase rikkumise toimepanemise aastale järgneva aasta möödumisel.
Hoiatame ettevõtjaid rämpspostitajailt otseturustusteadete tellimise eest!
Vastavalt ESS § 1031 lõikele 5  lasub otseturustuse saatmiseks nõusoleku olemasolu tõendamise kohustus isikul, kelle nimel otseturustust tehakse.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner