Kuidas toimub järelevalve?

PrintPDF Jaga

Asutuseks, kes vastutab Schengeni infosüsteemi siseriikliku osa eest ning kelle kaudu sisestatakse Schengeni infosüsteemi andmeid, on Eestis Politsei- ja Piirivalveamet

Lisaks määrab iga liikmesriik andmekaitseasutuse, kes kontrollib, et SIS-i andmete sisestamine ja kasutamine ei rikuks isikute õigusi. Eestis on selleks järelevalveasutuseks Andmekaitse Inspektsioon. Järelevalveasutused teevad omavahel koostööd.


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner