Kuidas saab Eestis oma andmetele ligi pääseda?

PrintPDF Jaga

Kui tahate Eestis teada saada, mis andmed on Teie kohta SIS-i sisestatud, pöörduge taotlusega
Politsei- ja Piirivalveametisse ppa@politsei.ee  või Andmekaitse Inspektsiooni info@aki.ee .
Samuti pöörduge nende asutuste poole, kui taotlete Teie kohta sisestatud ebaõigete andmete parandamist või kustutamist.
Kui Teie taotlus jäetakse rahuldamata, on Teil õigus esitada kaebus kas Andmekaitse Inspektsioonile või halduskohtule. Menetlus Andmekaitse Inspektsioonis on tasuta.

 


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner