Seminarid, konverentsid

PrintPDF Jaga

30. mail 2017 toimus isikuandmete kaitse ja teabe avalikustamise koordinaatorite infotund. Andmekaitse Inspektsiooni koostöödirektor Maarja Kirss ja Justiitsministeeriumi avaliku õiguse talituse nõunik Merike Kaev andsid infotunni käigus koordinaatoritele ülevaate isikuandmete kaitse üldmääruse rakendamisega seonduvatest aktuaalsematest teemadest ning Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson rääkis teabenõuete täitmise ning juurdepääsupiirangute seadmise probleemkohtadest.

Infotunni materjalid:


13. oktoobril toimus isikuandmete kaitse ja teabe avalikustamise koordinaatorite infotund. Infotunni käigus andis inspektsiooni peadirektor Viljar Peep koordinaatoritele ülevaate Euroopa Liidu andmekaitsereformist ning peainspektor Elve Adamson tutvustas ministeeriumide, maavalitsuste ja valitsusasutuste dokumendiregistrite seire tulemusi.

Infotunni materjalid:

Loe ka: Andmekaitse Inspektsioon tunnustas parimate dokumendiregistritega ministeeriume, maavalitsusi ja valitsusasutusi


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner