Allkirjaõigus

PrintPDF Jaga

Inspektsiooni menetlusdokumentidele kirjutab alla menetlev ametnik. Tema tegevuse vaidlustamisel tehtavale vaideotsusele (väärteoasjas määrusele) kirjutab alla peadirektor või teda asendav ametnik.

Haldusalasele ja teabenõuetega seotud kirjavahetusele kirjutab alla arendusdirektor või teda asendav ametnik.

Finantsdokumentidele (lepingud, voli- ja garantiikirjad) kirjutab alla peadirektor või teda asendav ametnik, arendusdirektor annab kaasallkirja. Kui arendusdirektor asendab peadirektorit, siis annab kaasallkirja vanemspetsialist. Käskkirjadele kirjutab alla peadirektor või teda asendav ametnik.

Korruptsioonivastase seaduse paragrahvi 11 lõike 5 nõude täitmine

Alates 01.10.2018 ei kohaldata peadirektori puudumisel korruptsioonivastase seaduse paragrahvi 11 lõikes 1 nimetatud toimingupiirangut paragrahvi 11 lõike 3 punkti 5 alusel arendusdirektor Kaja Puusepale toimingute ja otsuste puhul, millega tagatakse Andmekaitse Inspektsiooni töö korraldamine. Piirangu mittekohaldamine ei puuduta teenistusalaseid otsuseid.

Alates 09.01.2019 ei kohaldata peadirektori puudumisel korruptsioonivastase seaduse paragrahvi 11 lõikes 1 nimetatud toimingupiirangut paragrahvi 11 lõike 3 punkti 5 alusel õigusdirektor Raavo Palule toimingute ja otsuste puhul, millega tagatakse Andmekaitse Inspektsiooni töö korraldamine. Piirangu mittekohaldamine ei puuduta teenistusalaseid otsuseid.


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner