Allkirjaõigus

PrintPDF Jaga

Inspektsiooni menetlusdokumentidele kirjutab alla menetlev ametnik. Tema tegevuse vaidlustamisel tehtavale vaideotsusele (väärteoasjas määrusele) kirjutab alla peadirektor või teda asendav ametnik.

Haldusalasele ja teabenõuetega seotud kirjavahetusele kirjutab alla arendusdirektor või teda asendav ametnik.

Finantsdokumentidele (lepingud, voli- ja garantiikirjad) kirjutab alla peadirektor või teda asendav ametnik, arendusdirektor annab kaasallkirja. Kui arendusdirektor asendab peadirektorit, siis annab kaasallkirja vanemspetsialist. Käskkirjadele kirjutab alla peadirektor või teda asendav ametnik.

Korruptsioonivastase seaduse paragrahvi 11 lõike 5 nõude täitmine

Korruptsioonivastase seaduse paragrahvi 11 lõikes 1 nimetatud toimingupiirangut ei kohaldata paragrahvi 11 lõike 3 punkti 5 alusel arendusdirektor Kaja Puusepale toimingute ja otsuste puhul, millega tagatakse Andmekaitse Inspektsiooni töö korraldamine peadirektori puudumisel alates 01.10.2018. Piirangu mittekohaldamine ei puuduta teenistusalaseid otsuseid.


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner