Kes tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande valdkonnas peavad tegema mõjuhinnangu?

PrintPDF Jaga

Mõjuhinnang tuleb teha kõigil vastutavatel ja volitatud töötlejatel, kelle andmebaasis on enama kui 5000 inimese eriliiki isikuandmed. Mõjude hindamine tuleb läbi viia enne, kui hakatakse kasutama mõnda (uut) tehnoloogiat või rakendust, millega varem kokkupuudet ei ole olnud.

Täpsemalt saab lugeda isikuandmete töötleja üldjuhendist.


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner