Kes peavad tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande valdkonnas määrama andmekaitsespetsialisti?

PrintPDF Jaga

Tervishoiuvaldkonnas peavad andmekaitsespetsialisti määrama:

  1. kõik perearstid, haiglad ja kiirabiteenuse osutajad, kuna tegemist on avaliku ülesande täitjatega;
  2. ülejäänud tervishoiuteenuse osutajad, kelle andmebaasis on enama kui 5000 inimese eriliiki isikuandmed.

Sotsiaalhoolekande valdkonnas peavad andmekaitsespetsialisti määrama:

  1. asutused, keda riik on lepingu alusel volitanud osutama avalikku teenust. Avalike ülesannete täitjad ollakse klientide osas, kes on  riigi poolt suunanud sotsiaalhoolekande teenust saama ning kelle teenus tasutakse riigi või kohaliku omavalitsuse eelarvest;
  2. ülejäänud sotsiaalhoolekande teenuse osutajad, kelle andmebaasis on enama kui 5000 inimese eriliiki isikuandmed.

Täpsemalt saab lugeda isikuandmete töötleja üldjuhendist.


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner