Kas tööandjal on õigus lugeda minu e-kirju?

PrintPDF Jaga

Eestis on praktikas kujunenud tavapäraseks, et töötajad kasutavad tööandja domeeniga e-postiaadresse muuhulgas ka oma erakirjade saatmiseks ja saamiseks. 

Töötajal ei ole küll mingit üldist õigust töö e-posti isiklikul eesmärgil kasutamiseks, kuid tööandjad peavad sellise väljakujunenud praktikaga ja sellest tuleneva töötaja õiguspärase ootusega privaatsusele arvestama seni, kuni nad pole ise kehtestanud teistsuguseid reegleid ning neid ka arusaadavalt töötajatele tutvustanud. 

Tööandjal ei ole mingit takistust lugeda töökohustuste täitmisega seotud e-kirju, mis on töösuhte ajal töötaja tööalase e-posti aadressi kaudu liikunud. Selleks, et vältida või vähendada tõenäosust, et tööandja erakirju loeb, tuleb arvestada, et isiklik kirjavahetus peab olema eraldatud töökirjadest. Säilitamist vajavad erakirjad tuleb tõsta spetsiaalselt loodud alamkausta, mis oleks selgelt eristatud nt pealkirjaga „Isiklik". Mida pole säilitada vaja, on mõistlik postkastist kustutada. 

Tööandja võib töötaja e-kirjadega tutvuda nõusoleku alusel või töölepingu täitmiseks, aga tööandja ei või riivata töökohustuste täitmise kontrollimise käigus töötaja põhiõigusi ülemääraselt. 

Nõusoleku osas tuleb ka meeles pidada, et see vastaks kõigile nõusoleku andmise tunnustele – tegemist on vabatahtliku, konkreetse, teadliku ja ühemõttelise tahteavaldusega, mida on võimalik igal ajal tagasi võtta. Teadupärast on töösuhetes töötaja nõrgem osapool, mistõttu nõusoleku kasutamine isikuandmete töötlemiseks on pigem problemaatiline. 

Lihtsaim viis on reguleerida töötaja e-posti kasutus töökorralduse reeglites või arvuti kasutamise eeskirjades.
Isikuandmete töötlemine töösuhetes (peatükk 3.4/juhis uuendamisel).

 

 


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner