Kas tööandja võib nõuda töötajalt karistusandmete esitamist?

PrintPDF Jaga

Isikult endalt ei ole õigust nõuda karistusregistri väljavõtte esitamist ning seadusandaja on näinud ette võimaluse tööandajal teha ise sellekohane päring.

Töötaja poolt täidetavas ankeedis võib küsida vaid seda, kas isikul on varalise kahjuga seotud kehtivaid karistusi või mitte. Sel juhul on inspektsiooni hinnangul täidetud isikuandmete eesmärgipärasuse ja minimaalsuse põhimõtted. Eelpool kirjeldatu on lubatud vaid töökohtade puhul, kus on otsene kokkupuude rahaga.

Tagasi korduvate küsimuste juurde


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner