Kas tööandja võib kontrollida töötaja joobeseisundit?

PrintPDF Jaga

Joobeseisund on terviseseisund ja kuulub delikaatsete isikuandmete hulka ja selle kontrollimine töölepingu täitmiseks on keelatud. Ka politsei kutsumisest ei pruugi abi olla kui isik ei ohusta ennast ega teisi. Ilmsete joobeilmingute korral on tööandjal seadusest tulenev kohustus töötaja töölt eemaldada ning seega ka õigus selleks vajalikus ulatuses isikuandmeid töödelda. Samas joobeseisundi kontrolli täpsema korra selliste olukordade tarvis peaks tööandja reguleerima töökorralduse reeglites. Ilma et esineks joobeilmingud, võib joobeseisundit kontrollida juhul, kui mõni eriseadus nii ette näeb või kui töötaja annab selleks kirjaliku nõusoleku. Täpsema informatsiooni saamiseks loe Andmekaitse Inspektsiooni koostatut juhist Isikuandmete töötlemine töösuhetes (peatükk 3.2.2).


 

Tagasi korduvate küsimuste juurde

 


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner