Kas spordiüritusel võib teha fotosid ja avaldada neid internetis koos nimega?

PrintPDF Jaga

Kas spordiüritusel võib teha fotosid ja avaldada neid internetis koos nimega? Kas igalt inimeselt peab võtma nõusoleku?
Jah tohib küll ja isikult nõusolekut võtta ei ole vaja. Avalikus kohas toimuva heli- või pildimaterjali jäädvustamise puhul asendab inimese nõusolekut tema teavitamine sellises vormis, mis võimaldab tal heli- või pildimaterjali jäädvustamise faktist aru saada. Inimesele tuleb jätta võimalus soovi korral jäädvustamist vältida.
Avalike ürituste puhul, nagu näiteks rahvaspordiüritused, kus avalikustamise eesmärgil jäädvustamist võib mõistlikult eeldada, teavitamiskohustus ei kehti.

Siiski jääb inimesele alatiseks õigus nõuda andmete avaldamise lõpetamist, kui seadus ei sätesta teisiti ja see on tehniliselt võimalik ega too kaasa ebaproportsionaalselt suuri kulutusi.
Näiteks inimese nõudmisel on spordiürituse korraldajal kohustus ürituse veebileheküljelt inimese pilt ja nimi eemaldada, kuid paberajalehe tiraaži kokkukorjamise nõudmine oleks liigne.

 
 


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner