Kas lepingus peab olema ärisaladusele viitav punkt?

PrintPDF Jaga

Kas lepingud peaksid sisaldama punkti selle kohta, et leping ja/või selle lisad sisaldavad (või ei sisalda) teavet, mille avalikuks tulemine võib kahjustada ärisaladust?

Konkurentsiseaduse § 63 lõike 2 kohaselt määrab ettevõtja kindlaks ja märgib ära teabe, mida ta põhjendatult loeb oma ärisaladuseks. Seadus ei täpsusta, kas see kindlaks määramine peab toimuma lepingus. Mõistlik on eeldada, et kui leping sisaldab ärisaladust, siis on see ka lepingus fikseeritud, mis ei tähenda aga seda, et kui lepingu mingi osa sisaldab ärisaladust, siis ei võimaldata (ka teabenõude korras) kogu lepingule juurdepääsu

Tagasi korduvate küsimuste juurde


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner