Kas koolilõpetajate nimekirjade avaldamine on lubatud või mitte?

PrintPDF Jaga

Kool ise otsustab, kas, kuidas ja kus avaldada koolilõpetajate nimekirjad. Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus annab õiguse teha spetsiaalne eeskiri ja kui hoolekogu ning õpilasesindus on sellega nõus, saabki edaspidi sellest lähtuda. Muidugi eeldab see eeskirjast teavitust kõigile õpilastele ja lapsevanematele, sest alati peab jääma õigus loobuda koolilõpetajate nimekirjas oma nime avaldamisest.

Alternatiiv on ka nõusolekute võtmine. Sel juhul on vaja aga kõigilt õpilaste või õpilaste vanemate nõusolekut.

Kokkuvõttes, kui on olemas võimalikult täpselt ära kirjeldatud nimekirja avaldamise kord ja see on kättesaadavaks tehtud kõigile asjaosalisetele, on vajalik õiguslik alus koollõpetajate nimekirja avaldamiseks olemas.

Andmekaitse Inspektsiooni juhend õpilaste ja vilistlaste nimekirjade avaldamiseks: http://www.aki.ee/sites/www.aki.ee/files/elfinder/article_files/Juhised/Opilaste_ja_vilistlaste_nimekirjade_avaldamise_juhend_2016.pdf

 

 


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner