Kas avalikust registrist pärit andmeid võib internetis taasavalikustada?

PrintPDF Jaga

Mitmetes registrites avalikustatakse seaduse alusel isikuandmeid, näiteks kinnistusraamatus, Ametlikes Teadaannetes, Riigi Teataja kohtulahendite rubriigis, äriregistris. Kas neist registritest pärit isikuandmeid võib igaüks omakorda internetis taasavalikustada? 

Internetis võivad kõik isikud piiranguteta taasavalikustada üksnes andmekogude avaandmeid. Avaandmed on need, mis on kättesaadavad leheküljel https://opendata.riik.ee/.

Andmekogudes seaduse alusel avalikustatud muid andmeid võib taasavalikustada üksnes juhul, kui seda lubab mingi seadus. Kui seaduslikku alust ei ole, siis selliseid andmeid taasavalikustada ei või. 

Siinjuures ei saa taasavalikustamise aluseks olla isikuandmete kaitse seaduse § 11 lg 1.

IKS § 11 lg 1 küll ütleb, et kui inimene on oma isikuandmed avalikustanud ise, andnud nõusoleku nende avalikustamiseks või kui isikuandmed avalikustatakse seaduse, sealhulgas isikuandmete kaitse seaduse § 11 lg 2 alusel, siis ei kohaldata isikuandmete töötlemisele teisi isikuandmete kaitse seaduse paragrahve. Kuid Riigikohus on seisukohal, et isikuandmete kaitse seaduse § 11 lg 1 üksnes piirab teiste sama seaduse sätete kohaldamist, mitte ei ole ise seaduslik alus andmete töötlemiseks, sh taasavalikustamiseks. (Vt lähemalt riigikohtu lahenditest 3-3-1-3-12, 3-2-1-159-14 ja 3-3-1-85-15).

2018. aastal jõustub Euroopa Liidu andmekaitsemäärus, mis hakkab asendama praegu kehtivat isikuandmete kaitse seadust. Andmekaitsemääruses IKS § 11 lõikele 1 vastavat sätet ei ole. Pärast määruse jõustumist  ei saa seega ka need, kes seni on IKS § 11 lõiget 1 ekslikult teisiti tõlgendanud, tugineda enam põhjendusele, et andmed on juba eelnevalt avalikustatud.

 

Tagasi korduma kippuvate küsimuste avalehele..

 


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner