Sa oled siin

Juhised

Otsida saab pealkirjas asuva märksõna järgi.
Dokumendi seadus: Isikuandmete kaitse seadus
Märksõnad: Andmetöötlus meedia- ja sotsiaalkeskkonnas
Dokumendi seadus: Avaliku teabe seadus, Elektroonilise side seadus, Isikuandmete kaitse seadus
Märksõnad: Andmetöötlus töö- ja kliendisuhetes
Dokumendi seadus: Isikuandmete kaitse seadus
Märksõnad: Muud juhendid
Dokumendi seadus: Elektroonilise side seadus, Isikuandmete kaitse seadus
Märksõnad: Andmetöötlus meedia- ja sotsiaalkeskkonnas, Andmetöötlus sotsiaal- ja haridusvaldkonnas, Andmetöötlus töö- ja kliendisuhetes, Tehnoloogia, seadmed, kaamera
Dokumendi seadus: Elektroonilise side seadus, Isikuandmete kaitse seadus
Märksõnad: Andmetöötlus töö- ja kliendisuhetes, Kaubandus ja teenused
Dokumendi seadus: Avaliku teabe seadus, Elektroonilise side seadus, Isikuandmete kaitse seadus
Märksõnad: Andmetöötlus töö- ja kliendisuhetes
Dokumendi seadus: Elektroonilise side seadus, Isikuandmete kaitse seadus
Märksõnad: Tehnoloogia, seadmed, kaamera
Dokumendi seadus: Isikuandmete kaitse seadus
Märksõnad: Andmetöötlus töö- ja kliendisuhetes, Maksehäirete ja võlglaste avaldamine
Dokumendi seadus: Isikuandmete kaitse seadus
Märksõnad: Andmetöötlus meedia- ja sotsiaalkeskkonnas, Andmetöötlus sotsiaal- ja haridusvaldkonnas

Juhend on suunatud nii maksehäireandmete avaldajatele, maksehäireandmete küsijatele-saajatele kui ka inimestele, kelle andmeid avaldatakse.

Tehingukäibe usaldusväärsuse huvides lubab isikuandmete kaitse seadus maksehäire- ehk võlaandmete avaldamist teistele isikutele ilma inimese enda nõusolekuta. Teiste isikute kaitset halbade tehingute tegemise eest loetakse kaalukamaks kui võlgniku eraelu kaitset. Siiski püüab seadus ära hoida ka võlgnike üleliigset kahjustamist. Juhend selgitab maksehäireandmete avaldamisega seotud õigusi ja kohustusi, mis tulenevad isikuandmete kaitse üldmäärusest (IKÜM) ja isikuandmete kaitse seadusest (IKS). 

 

Dokumendi seadus: Isikuandmete kaitse seadus, Isikuandmete kaitse üldmäärus
Märksõnad: Maksehäirete ja võlglaste avaldamine

Lehed