Isikuandmete töötleja üldjuhend

PrintPDF Jaga

Andmekaitse Inspektsiooni „Isikuandmete töötleja üldjuhend“ on praktiliseks abimaterjaliks EL isikuandmete kaitse üldmääruse ning õiguskaitseasutuste andmekaitsedirektiivi rakendajatele.

Juhises on koondatud ühtede kaante vahele kokku praktilised soovitused uue andmekaitseõiguse rakendajatele. Isikuandmete töötleja üldjuhend tugineb inspektsiooni enda teemaartiklitele ning Euroopa andmekaitseasutuste hiljutistele ühisseisukohtadele ning viitab ka küberturbeseadusele.

Üldjuhend selgitab näiteks, mismoodi tagada läbipaistvusnõuded (avaldada teavet, võimaldada oma andmetega tutvuda), võtta nõusolek andmetöötluseks, koostada terviklik andmetöötlusülevaade, kuidas tunda ära isikuandmetega seotud rikkumisi, millal peab määrama andmekaitsespetsialisti jne.

 

 


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner