Juhised

PrintPDF Jaga

Juhised on täiendamisel tulenevalt Euroopa isikuandmete kaitse üldmäärusest. Täiendatud juhise juurde lisatakse märge "muudetud".

Andmekaitse Inspektsiooni juhendid

Andmekaitse ja andmeturbe eneseabi küsimustik (2013) PDF 252,17 kB

Avaliku teabe seaduse üldjuhend (2010, muudetud 2016) PDF 1,44 MB 

Andmekogude juhend (2013, täiendatud 2016) PDF 1,12 MB

Andmekaitse Inspektsiooni menetluskord riigi infosüsteemi haldussüsteemis (RIHA) (2014) PDF 505,3 kB

Elektrooniliste kontaktandmete kasutamine otseturustuses (2012, muudetud 2015)

Eraõiguslike avaliku teabe valdajate juhend (2010, muudetud 2017) PDF 1,03 MB

Infovara bilanss - enesehindamise abivahend organisatsioonidele (2013) PDF 330,13 kB

​Infoturve ja isikuandmete kaitse väikeettevõtetes (2014) PDF 448 kB

IP-aadress ja privaatsus (2016)

Isiklikud mobiilsed seadmed töökeskkonnas (2014) PDF 441,26 kB

Isikuandmed sotsiaalhoolekande- ja tervishoiusektoris (2016) PDF 1,12 MB

Isikuandmete kaitse auditi läbiviimise juhend (2010) PDF 284,69 kB

Isikuandmete kustutamine seadmetes (2014) PDF 307,82 kB

Isikuandmete edastamine välisriiki  (2014, muudetud 2015) PDF 515,1 kB

UUS! Isikuandmete töötleja üldjuhend (2019)

Isikuandmete töötlemine suguvõsa uurimiseks (2013) 221,57 kB

Isikuandmete töötlemine teadusuuringus (2013, muudetud 2015) PDF 52,66 kB

Isikuandmete töötlemine töösuhetes (2014) PDF 1,52 MB

Isikuandmete kasutamine valimiskampaanias (2013) PDF 245,59 kB

Isikukoodi kasutamise juhend (2013) PDF 183,23 kB

Juhis personalitöötajale: isikuandmed töösuhetes (2013) PDF 783,56 kB

Kaamerate kasutamise juhend PDF (01.07.2016) 986,49 kB

Kantavad seadmed ja privaatsus (2015) PDF 160,52 kB

Korterivõlglaste avaldamise juhis (2013) PDF 130,63 kB

Laps ja tema õigused isikuandmete töötlemisel (2013) PDF 241,53 kB

Majutusettevõtetes isikuandmete töötlemine (2013) PDF 185,03 kB

Maksehäirete avaldamine (2013, muudetud 2017) PDF 433 kB

Meediavaidlustesse sekkumise kriteeriumid (2015, muudetud 2019) PDF 119,81 kB 

Meelespea jälgimisseadmete kasutajale (2017) PDF 259 kB, (printversioon, PDF 260 kB)

Meelespea suhtlusportaali kasutajale (2012, muudetud 2019) PDF 273,96 kB

Metaandmed ja privaatsus (2015) PDF 748,83 kB

Suurandmed ja privaatsus (2017) PDF 533 kB

Telefonikõnede salvestamise lubatavus (2012) PDF 380,43 kB

Turvaline e-pood (2014, uuendatud 2017) PDF 737,72 kB

Töötajate arvutikasutuse privaatsus (2013) PDF 488,19 kB

Veebilehitseja turvaline kasutamine (2013) PDF 681,16 kB

Õpilaste ja vilistlaste nimekirjade avaldamise juhend (2008, muudetud 2016) PDF, 379 kB


Teiste asutuste juhendid

Abivajavast lapsest teatamine ja andmekaitse Õiguskantsleri juhend (2013) PDF

Mehitamata õhusõidukite (sh droonide) müügi ja käitamise juhend Lennuamet koostöös Tarbijakaitseameti, Tehnilise Järelevalve Ameti ja Andmekaitse Inspektsiooniga (2016) PDF, 446 kB;

Kontrollküsimustik tarkvaraarenduse tellijale isikuandmete kaitse üldmääruse nõuetega arvestamisel (2018) PDF Koostajad: Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit ühiselt Andmekaitse Inspektsiooniga

 


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner