Isikuandmete kasutamise õiguslikud alused

PrintPDF Jaga

Isikuandmete kasutamiseks (töötlemiseks) peab isikuandmete kaitse seaduse kohaselt olema õiguslik alus:

1)  inimene ise avaldab enda andmed või annab nõusoleku

  • nõusolek on seotud kindla eesmärgiga,
  • ühel eesmärgil kogutud andmeid ei või uue nõusolekuta kasutada uuel eesmärgil,
  • nõusoleku olemasolu peab tõendama isikuandmete kasutaja,
  • nõusoleku võib tagasi võtta

    ( vt lähemalt seaduse §-dest 10-12).

2) seaduse alusel, ilma nõusolekuta:

Isikuandmete seadus ning õigusliku aluse nõue ei kehti, kui kasutate isikuandmeid isiklikul otstarbel. Seda ka siis, kui seda teeb mitu inimest korraga, kuid üksnes erasfääris (nt peresiseses või naabritevahelises suhtluses). Kuid ka sel juhul kohaldub võlaõigusseadus (sh õigus nõuda kasutamise lõpetamist ja hüvitust).


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner