Pöördu inspektsiooni poole

PrintPDF Jaga

Vasakult äärelt leiate pöördumiste näidised koos selgitustega. Elektroonilised pöördumised palume digitaalallkirjastada ja saata info@aki.ee. Elektroonilised pöördumised on võimalik inspektsioonile edastada ka krüpteeritult kasutades DigiDoc3 krüpto tarkvara või DigiDoc4 krüpto tarkvara. 

Nõuandetelefon 5620 2341 on avatud tööpäeviti 10‑12 ja 14‑16, neljapäeviti 10‑12 ja 14‑15. Valveametnik vastab üldistele küsimustele. Põhjalikumat selgitust vajavad küsimused palume saata kirjalikult. Konkreetset menetlust puudutavate küsimustega palume pöörduda menetleva ametniku poole.

Paberil pöördumised palume:

  • postitada aadressile: Andmekaitse Inspektsioon Tatari 39, 10134 Tallinn
  • või tuua samal aadressil tööpäeviti kl 10–12 ja 14–16, neljapäeviti kl 10–12 ja 14–15.

Inspektsiooni tegevus on suunatud õigusrikkumise lõpetamisele. Laimu ja au teotamise ning lepingu rikkumisega seotud vaidlused on tsiviilasjad, mida lahendavad maakohtud. Ainult kohus saab mõista välja kahjuhüvituse ning kohustada laimajat ebaõigeid fakte ümber lükkama.

Inspektsioon teeb järelevalvet teabenõuetele vastamise üle, kuid me ei saa Teid aidata, kui mõni asutus ei vasta Teie selgitustaotlusele või märgukirjale.

Seoses korrakaitseseaduse jõustumisega alates 1. juulist 2014 menetleb Andmekaitse Inspektsioon üksnes neid eraõiguslikest suhetest esile kerkinud juhtumeid, mille puhul on vajalik kiire sekkumine ning kui asja menetlemine on avalikes huvides. Kui vaidlus on üksnes asjaosaliste vaheline, tuleb sellistel puhkudel pöörduda oma õiguste kaitseks maakohtu poole.

 


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner