Menetluspraktika

Andmekaitse Inspektsioon teostab riiklikku järelevalvet isikuandmete kaitse seaduse ja avaliku teabe seaduse üle, tehes ettekirjutusi ning vaideotsuseid.

Samuti tehakse seireid paljude objektide üle ning teostatakse isikuandmete kaitse vastavus- ja valmidusauditeid.

 


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner