Struktuur ja koosseis

07.02.2023
 
Inspektsiooni koosseisus on 33 teenistuskohta. Teenistuskohtade loetelu leiab Töötajate kontaktid alt.
 
Teenistuskohtade nimetused määrab peadirektor käskkirjaga.