Struktuur ja koosseis

22.10.2019
 
Inspektsiooni koosseisus on 19 teenistuskohta. Teenistuskohtade loetelu leiab Töötajate kontaktid alt.
 
Teenistuskohtade nimetused määrab peadirektor käskkirjaga.