Peadirektor

04.09.2020
 
 
 

Pille Lehis

Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor

Pille Lehis on varasemalt töötanud Maksu- ja Tolliametis, kus ta alustas aastal 2005. Tema esimene ametikoht oli kohtumenetluse jurist, kuid edasise karjääri käigus jõudis Pille edukalt töötada Maksu- ja Tolliameti juriidilises osakonnas vanemjuristi, peajuristi, tiimijuhi ning kohtumenetluse valdkonnajuhina. Enne Maksu- ja Tolliametisse tööle asumist töötas Pille Lehis konsultandina notaribüroos.

Andmekaitse Inspektsiooni peadirektorina osaleb Pille Lehis Euroopa Andmekaitsenõukogu ning Euroopa Nõukogu juures tegutseva konventsioon 108 nõuandva komitee töös.

Pille Lehis on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna.

Andmekaitse Inspektsiooni peadirektorina alustas ta 19. augustil 2019. 

 Telefon: 627 4135
pille.lehis@aki.ee

 

Inspektsiooni peadirektori määrab ametisse justiitsministri ettepanekul Vabariigi Valitsus, kuulates ära Riigikogu põhiseaduskomisjoni arvamuse.

Kandidaadi valib eelnevalt välja Riigikantselei avaliku teenistuse tippjuhtide valikukomisjon. Peadirektori ametiaeg kestab 5 aastat.