Inspektsiooni nõukoda

22.10.2019

Inspektsiooni nõukoja eesmärk on edendada isikuandmetete kaitse ja avaliku teabe alast arutelu ning nõustada inspektsiooni. Nõukotta on kaasatud oma-ala asjatundjaid ja avalikkuse esindajaid, kes nõustavad inspektsiooni oma valdkonnas. Nõukoja koosseisu kinnitab ja kutsub kokku Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor. 

Inspektsiooni nõukoja tegevus on kinnitatud justiitsministri määrusega.