Allkirjaõigus

22.10.2019
Inspektsiooni menetlusdokumentidele kirjutab alla menetlev ametnik. Tema tegevuse vaidlustamisel tehtavale vaideotsusele (väärteoasjas määrusele) kirjutab alla peadirektor või teda asendav ametnik.
 
Haldusalasele ja teabenõuetega seotud kirjavahetusele kirjutab alla arendusdirektor või teda asendav ametnik.
 
Finantsdokumentidele (lepingud, voli- ja garantiikirjad) kirjutab alla peadirektor või teda asendav ametnik, arendusdirektor annab kaasallkirja. Kui arendusdirektor asendab peadirektorit, siis annab kaasallkirja vanemspetsialist. Käskkirjadele kirjutab alla peadirektor või teda asendav ametnik.