Ametnike haridused

01.11.2019
Ametikoht Nimi Haridus Eriala
peadirektor Pille Lehis kõrgem õigusteadus
peainspektor Elve Adamson kõrgem õigusteadus
tehnoloogiadirektor Urmo Parm kõrgem füüsika
õigusdirektor Raavo Palu kõrgem õigusteadus
koostöödirektor Maarja Kirss kõrgem majandusteadus
vanemspetsialist Triin Kask rakenduskõrgharidus õigusteenistus
peainspektor Elve Adamson kõrgem õigusteadus
juhtiv inspektor Sirje Biin kõrgem õigusteadus
vanemspetsialist Helve Juusu kõrgem sotsioloogia
vanemspetsialist Triin Kask rakenduskõrgharidus õigusteenistus
vaneminspektor Kadri Levand kõrgem õigusteadus
vaneminspektor Kristjan Küti kõrgem õigusteadus
vaneminspektor Kaspar Uusnurm rakenduskõrgharidus õigusteenistus
vaneminspektor Raiko Kaur kõrgem õigusteadus
vaneminspektor Maria Muljarova kõrgem õigusteadus
vaneminspektor  Sirgo Saar kõrgem  õigusteadus
vaneminspektor Signe Kerge kõrgem õigusteadus
avalike suhete nõunik Signe Heiberg kõrgem sotsiaalteadus