Ametnike haridused

25.05.2020
Ametikoht Nimi Haridus Eriala
peadirektor Pille Lehis kõrgem õigusteadus
järelevalvedirektor Maris Juha magistrikraad õigusteadus
peainspektor Elve Adamson kõrgem õigusteadus
tehnoloogiadirektor Urmo Parm kõrgem füüsika
õigusdirektor Raavo Palu kõrgem õigusteadus
koostöödirektor Maarja Kirss kõrgem majandusteadus
vanemspetsialist Triin Kask rakenduskõrgharidus õigusteenistus
peainspektor Elve Adamson kõrgem õigusteadus
juhtiv inspektor Sirje Biin kõrgem õigusteadus
vanemspetsialist Helve Juusu kõrgem sotsioloogia
vaneminspektor Kadri Levand kõrgem õigusteadus
vaneminspektor Kristjan Küti kõrgem õigusteadus
vaneminspektor Raiko Kaur kõrgem õigusteadus
vaneminspektor Maria Muljarova kõrgem õigusteadus
vaneminspektor  Sirgo Saar kõrgem  õigusteadus
vaneminspektor Signe Kerge kõrgem õigusteadus
vaneminspektor Liisa Ojangu magistrikraad õigusteadus
avalike suhete nõunik Signe Heiberg kõrgem sotsiaalteadus