Isikuandmete kaitse päev

06.08.2019

 

Andmekaitse Inspektsioon tähistab jaanuaris rahvusvahelist isikuandmete kaitse päeva 

 
Isikuandmete kaitse päeva (Data Protection Day) tähistatakse Euroopa Nõukogu Ministrite Kommitee ettepanekul iga aasta 28. jaanuaril riikides, kes on ratifitseerinud isikuandmete automatiseeritud töötlemisel isiku kaitse konventsiooni. See konventsioon on isikuandmete kaitse küsimuse alustala, mis koostati 28.jaanuaril 1981. aastal Strasbourgis ja seetõttu on tähtpäev valitud konventsiooni koostamise kuupäevale.
 
Iga-aastase andmekaitsepäeva mõte on näidata inimestele, milliseid isikuandmeid nende puhul kogutakse ja töödeldakse, miks seda tehakse ning millised on nende õigused andmete töötlemisega seoses.
 

2015 Andmekaitse foorum

2013 Privaatsuse ja andmekaitse eetilised küsimused

2012 Vigade parandus: laste andmete kaitse       

2011 Isikuandmete kaitse piirialadel

2010 Eraelu kaitse töösuhetes - töötaja ja tööandja huvide konfliktist

2009 Veebikäitumise piiramatu vabadus vs riskid

2008 Isikuandmete kaitse ja meedia

2007 Isikuandmete kaitse ja e-riik