Sündmused

08.07.2019

 

Andmekaitse Inspektsioon on võtnud osa rahvusvahelise isikuandmete kaitse päeva ja avaliku teabe päeva tähistamisest

Isikuandmete kaitse päeva (Data Protection Day) tähistatakse Euroopa Nõukogu Ministrite Kommitee ettepanekul iga aasta 28. jaanuaril riikides, kes on ratifitseerinud isikuandmete automatiseeritud töötlemisel isiku kaitse konventsiooni. See konventsioon on isikuandmete kaitse küsimuse alustala, mis koostati 28.jaanuaril 1981. aastal Strasbourgis ja seetõttu on tähtpäev valitud konventsiooni koostamise kuupäevale. 

Fotol maailma kaart
Iga-aastase andmekaitsepäeva mõte on näidata inimestele, milliseid isikuandmeid nende puhul kogutakse ja töödeldakse, miks seda tehakse ning millised on nende õigused andmete töötlemisega seoses.
 
Avaliku teabe päeva (Right to Know Day) tähistatakse alates 2002. aastast igal aastal septembris.
Avaliku teabe asutused ülemaailma tõmbavad sel päeval tähelepanu riigi läbipaistvusega seotud teemadele.
 
Toimunud sündmused avaliku teabe päeval 
Toimunud sündmused isikuandmete kaitse päeval