Sa oled siin

Seired

01.11.2019

Võrdleva seirega võtab inspektsioon vaatluse alla ühekorraga kümneid kuni sadu objekte. Seire viib inspektsioon enamasti läbi kirjavahetuse või veebivaatluse teel. Seire annab üldistavat tagasisidet mõne konkreetse probleemi kohta. Seire käigus avastatud puuduste asjus annab inspektsioon asjaosalistele tagasisidet ja soovitusi. Tõsisemate puuduste korral aga alustab alustab järelevalve- või väärteomenetlust.

 

Seirete kokkuvõtted

eCall seire (2018) (PDF)

Kohalike omavalitsuste võrgulehekülgede seire  (PDF)(2018)

Valvekaamerate kasutamine kaubanduskeskustes (183.47 KB, PDF) (2017)

Eraparklapidajate kontrolli kokkuvõte (182.27 KB, PDF) (2017)

AK teabe kaitse kohapealsete kontrollide kokkuvõte (329.51 KB, PDF) (2017)

Isikuandmete töötlemine metsaettevõtetes (332.03 KB, PDF) (2017)

Üldhariduskoolide dokumendiregistrite seire (212.28 KB, PDF) (2017)

Interneti rehitsemise seire (GPEN sweep) (229.26 KB, PDF) (2017)

Kaamerate kasutamine hooldekodudes (177.9 KB, PDF) (2017)

E-õppe keskkondade seire (346.06 KB, PDF) (2017)

Mobiilirakenduste kasutamine pangandussektoris (134.7 KB, PDF) (2017)

Riigigümnaasiumide ja kutseõppeasutuste dokumendiregistrite seire (186.21 KB, PDF) (2016)

Elektroonilise side seaduse nõuete täitmine kindlustussektoris (245.52 KB, PDF) (2016)

Mobiilirakenduste seire (322.6 KB, PDF) (2016)

Mobiilsideettevõtete Balti ühisjärelevalve (PDF) (2016)

2016. aasta ministeeriumide, maavalitsuste ja valitsusasutuste dokumendiregistrite ja personalidokumentide avalikustamise seirete kokkuvõte (342.35 KB, PDF) (2016), seire tulemused tabelina (41.5 KB, XLS)(.xls)

Kaubanduskeskustes WiFi teenuse osutamise seire (276.17 KB, PDF) (2016)

Interneti rehitsemise seire (GPEN Sweep) (PDF) (2016)

Inkassoteenuse osutajate järelseire (14.77 KB, PDF) (2016)

Kasutatud seadmete müüjate seire kokkuvõte (PDF) (2015)

Sideettevõtete seire kokkuvõte (PDF) (2015)

Telemaatikateenuse osutajate seire kokkuvõte  (PDF) (2015, täiendatud septembris 2016)

Pankade kliendiandmete uuendamise seire kokkuvõte (PDF) (2015)

Eesti koolide haldamise infosüsteemi (EKIS) seire (PDF) (2015)

Kohalike omavalitsuste võrgulehtede seire kokkuvõte  (PDF) (2015), TABEL (ODS)

Maavalitsuste võrgulehtede seire kokkuvõte (70.77 KB, PDF) (2015)

Spordiklubide seire kokkuvõte  (33.94 KB, PDF) (2015)

E-poodide seire kokkuvõte (2015) (PDF)

Inkassoteenuse osutajate seire kokkuvõte (2015) (PDF)

Kaubandusettevõtete järelevalve kokkuvõte (2015) (PDF)

Interneti rehitsemise seire (GPEN Sweep) (PDF) 2015

Eestis kasutatavate e-koolide järelevalve kokkuvõte  (PDF) (2015)

Digi TV teenuse osutajate üldtingimuste seire kokkuvõte (PDF) (2015)

Avaliku teabe seaduse täitmise seire (PDF) (2014)

Kohalike omavalitsuste võrgulehtede seire kokkuvõte (PDF) (2014) TABEL (PDF)

Elektroonikaseadmete utiliseerijate seire (PDF) (2014)

Isikuandmete kaitse seaduse nõuete täitmine kiirlaenukontorites (PDF) (2014)

Interneti rehitsemise päeva seire (PDF) (2014)

Juurdepääsupiirangute seire kokkuvõte (329.71 KB, PDF) (2014)

Liisingute seire seoses isikuandmete edastamisega kindlustusseltsidele (PDF) (2013)

Pankade seire seoses isikuandmete töötlemisega nõusoleku alusel ja lepingu täitmiseks (385.9 KB, PDF)(2013)

Läbipaistvama riigiasutuse seire (XLS) (2013)

Interneti rehitsemise päeva seire (DOC) (2013)

Inkassoettevõtete võrgulehtede seire (2012)

Elektrooniliste õppeinfosüsteemide seire  (RTF) (2012-2013)

Tööandjate seire isikuandmete kaitse kohta  (RTF) (2011)

Kohalike omavalitsusasutuste dokumendiregistrite ja palgaandmete avalikustamise seire  (PDF)(2011)

E-otseturustuse seire  (PDF) (aprill 2011)

Rahvastikuregistrit dubleerivate registrite seire  (PDF) (märts 2011)

Eraõiguslike avaliku teabe valdajate seire  (PDF) (detsember 2010)

Valvekaamerate kasutamine töökohtadel ja kaubanduspindadel  (PDF) (november 2010)

Kontaktteabe kättesaadavus kohalike omavalitsuste võrgulehtedel (RTF) (juuni 2010)

Suhtluskeskkondade kasutajatingimuste vastavus eraelu puutumatuse nõuetele  (RTF) (mai 2010)

Kontaktteabe kättesaadavus keskasutuste võrgulehtedel (PDF) (september 2009)