Vaideotsused 2023

19.09.2023

Vaideotsus avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/23/356 Tartu Vangla  (190.86 KB, PDF)

Vaideotsus avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/23/220-622 AS Väätsa Prügila  (202.43 KB, PDF)

Vaideotsus ja ettekirjutus-hoiatus nr 2.1.-3/23/134-407 Viru Vangla (170.93 KB, PDF)

Vaideotsus avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/23/654 Tartu Vangla  (159.38 KB, PDF)

Vaideotsus ja ettekirjutus-hoiatus avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/23/135-408 Tartu Vangla (186.25 KB, PDF)

Vaideotsus avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/23/414 Tartu Vangla  (123.46 KB, PDF)

Vaideotsus avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/23/31/107 Tallinna Linnaplaneerimise Amet  (146.95 KB, PDF)

Vaideotsus avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/22/2436 Tallinna Vangla  (123.68 KB, PDF)

Vaideotsus avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/23/621-221 M&R Agency OÜ (200.65 KB, PDF)

Vaideotsus avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/23/180 Kehtna Vallavalitsus  (173.73 KB, PDF)

Vaideotsus avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/23/498-1281 Justiitsministeerium (232.26 KB, PDF)

Vaideotsus ja ettekirjutus-hoiatus avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/23/153-488 Eesti Linnade ja Valdade Liit  (210.42 KB, PDF)

Vaideotsus avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/23/219-623 MTÜ Eesti Jäätmehoolduskeskus (202.63 KB, PDF)

Vaideotsus avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/23/654 Eesti Advokatuur (191.23 KB, PDF)

Vaideotsus avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/22/1838 Tartu Vangla (122.14 KB, PDF)

Vaideotsus ja ettekirjutus-hoiatus avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/23/321 Jõgeva Vallavalitsus  (187.3 KB, PDF)

Vaideotsus ja ettekirjutus-hoiatus avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/22/2031 Tartu Vangla  (122.72 KB, PDF)

Vaideotsus avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/23/563-1454 AS Lahevesi (224.9 KB, PDF)

Vaideotsus avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/23/90 Siseministeerium (177.54 KB, PDF)

Vaideotsus avaliku te (225.38 KB, PDF)abe asjas nr 2.1-3/23/422-1088-7 Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Amet (225.38 KB, PDF)

Vaideotsus ja ettekirjutus-hoiatus avaliku teabe asjas nr 2.1-5/23/582 Politsei- ja Piirivalveamet (242.84 KB, PDF)

Vaideotsus avaliku teabe asjas nr 2.1-3/23/419-1084-9 Elva Vallavalitsus (215.79 KB, PDF)

Vaideotsus avaliku teabe asjas nr 2.1-3/23/696-5 Tallinna Kiirabi (259.56 KB, PDF)

Vaideotsus ja ettekirjutus-hoiatus avaliku teabe asjas nr 2.1-3/23/645-6 Justiitsministeerium (317.97 KB, PDF)

Vaideotsus avaliku teabe asjas nr 2.1-3/22/2377 Politsei- ja Piirivalveamet (244.48 KB, PDF)

Vaideotsus ja ettekirjutus-hoiatus avaliku teabe asjas nr 2.1-3/23/627-7 Terviseamet (252.11 KB, PDF)

Vaideotsus avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/23/406-1066 Kambja Vallavalitsus (170.37 KB, PDF)

Vaideotsus avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/23/405-1065 Kambja Vallavalitsus (168.42 KB, PDF)

Vaideotsus avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/23/351-955 Terviseamet (187.72 KB, PDF)

Vaideotsus avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/23/363-973 Kambja Vallavalitsus (168.3 KB, PDF)

Vaideotsus avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/23/357/963 Kambja Vallavalitsus (179.21 KB, PDF)

Vaideotsus avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/23/335-930 Kambja Vallavalitsus (168.19 KB, PDF)

Vaideotsus avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/23/322-901 Kambja Vallavalitsus (167.36 KB, PDF)

Vaideotsus avaliku teabe asjas nr 2.1-3/23/252 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (306.06 KB, PDF)

Vaideotsus avaliku teabe asjas nr 2.1-3/23/204 Politsei- ja Piirivalveamet (242.02 KB, PDF)

Vaideotsus avaliku teabe asjas nr 2.1-3/22/2248 AS Eesti Liinirongid (ELRON) (284.08 KB, PDF)

Vaideotsus ja ettekirjutus-hoiatus avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/23/129 Politsei- ja Piirivalveamet (196.93 KB, PDF)

Vaideotsus ja ettekirjutus-hoiatus avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/23/297 SA Tallinna Lastehaigla (173.54 KB, PDF)

Vaideotsus avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/23/342 Politsei- ja Piirivalveamet (220.67 KB, PDF)

Vaideotsus avaliku teabe asjas nr. 2.1.-3/22/3021 Viljandi Linnavalitsus (209.68 KB, PDF)

Vaideotsus ja ettekirjutus-hoiatus avaliku teabe asjas nr. 2.1.-3/23/392 Haridus- ja Teadusministeerium (187.42 KB, PDF)

Vaideotsus avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/22/2729 Pärnu Linnavalitsus (230.49 KB, PDF)

Vaideotsus ja ettekirjutus-hoiatus avaliku teabe asjas nr2.1.-3/22/2637 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (385.37 KB, PDF)

Vaideotsus ja ettekirjutus-hoiatus avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/22/2541 Eesti Töötukassa (245.51 KB, PDF)

Vaideotsus ja ettekirjutus-hoiatus avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/22/2778 Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet (318.75 KB, PDF)

Vaideotsus avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/22/2618 MTÜ Eesti Esitajate Liit (379.27 KB, PDF)

Vaideotsus ja ettekirjutus-hoiatus avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/22/3021 Viljandi Linnavalitsus (168.84 KB, PDF)

Vaideotsus ja ettekirjutus-hoiatus avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/23/59 Rakvere Linnavalitsus (304.11 KB, PDF)

Vaideotsus avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/23/13 Viru-Nigula Vallavalitsus (168.13 KB, PDF)