Vaideotsused

03.11.2020

Andmekaitse Inspektsioon avaldab vaideotsused pärast otsuse jõustumist. Avaldamise eesmärgiks on praktika läbipaistvus. 

Vaideotsus jõustub kättetoimetamisega.

Varasemate vaideotsustega saate tutvuda, kui saadate teabenõude (DOC)