Vaideotsused

05.07.2019

Andmekaitse Inspektsioon avaldab vaideotsused pärast otsuse allkirjastamist. Avaldamise eesmärgiks on praktika läbipaistvus. 

Vaideotsus jõustub kättetoimetamisega.

Varasemate vaideotsustega saate tutvuda, kui saadate teabenõude (DOC)